Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

News Room

Webinar 17:e November

Det var riktigt kul att se att så många orkade upp till vårt webinar i novembermörkret! Stort tack till Katrin från Space in mind som var vår gästtalare och ett lika stort tack till Lasse med kollegor från Visualised för en toppenproduktion.
Om man vill ladda ner webinariet kan man fylla i sitt email på det här formuläret så börjar nedladdningen.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.